Impact

Als jongste generatie melkveehouders gaan we mee met de tijd zoals ook de generaties voor ons dat deden. Voor ons betekent dat dat we met de kennis van nu een verplichting voelen ons te verdiepen in de impact van onze producten. Wanneer we over impact praten doelen we ook op sociale impact en gezondheid. Een thema waar we niet om heen kunnen, en hier verder toe zullen lichten, is impact van onze producten op het klimaat.

Het bepalen van de impact van ons product is niet zo maar gedaan. In het algemeen weten we dat zuivelalternatieven als meer duurzaam gelden dan de zuivel zelf (bijvoorbeeld omdat er vaak minder uitstoot van broeikasgassen bij komt kijken) maar de exacte impact meten is niet zomaar gedaan.
Hiervoor beroepen we ons op de laatste stand van zaken van kennis. Binnen de wetenschap wordt om producten op duurzaamheid te vergelijken, vaak een levenscyclus analyse (LCA) gemaakt. In zo’n analyse wordt gekeken naar landgebruik, watergebruik en CO2 uitstoot.
De laatste jaren is er redelijk wat onderzoek gedaan naar plantaardige alternatieven voor zuivel. Uit de studies kan opgemaakt worden dat de voetafdruk van sojamelk zowel voor landgebruik, watergebruik en CO2 uitstoot beduidend lager ligt dan bijvoorbeeld koemelk.
Linda van Roij heeft op haar website zaailingen.com een mooi overzicht van de verschillende onderzoeken betreft de duurzaamheid van plantaardige melken gemaakt.

De komende tijd gaan we samen met andere organisaties aan de slag om de impact van onze eigen sojamelk te bepalen. Heb jij verstand van het opstellen en meten van duurzaamheidscriteria zoals hierboven beschreven? We zijn nog op zoek naar mensen die ons kunnen helpen hierbij!